Akutna stanja u ginekologiji I akušerstvu

Postoje bolesti koje mogu brzo narušiti Vaše zdravlje i dovesti u pitanje i sam život.

Akutna stanja u ginekologiji se mogu podeliti na akutna stanja nastala usled infekcije i akutna stanja nastala usled krvarenja.

Infektivne promene, od banalnih do teških infekcija i septičkih stanja, mogu imati prelaz u relativnom kratkom vremenu što sve zavisi od opšteg stanja pacijenta, imuniteta pre svega i objektivnih okolnosti (izloženost stresu).

Neki od najčešćih simptoma su:

  • Bolovi u predelu jajnika koji su svakim danom sve intenzivniji i praćeni temperaturom
  • Bolovi tokom odnosa
  • Bolovi u predelu donjeg dela stomaka praćeni neobično izraženom vaginalnom sekrecijom
  • Jak probadajući bol sa leve ili desne strane stomaka uz pojavu temperature

Svi ovi simptomi mogu biti predznak teže infekcije koja može biti uvod u septično stanje. Pravilnom dijagnostikom, ultrazvučnim pregledom, laboratorijskim analizama i mikrobiološkim testovima se može na vreme preduprediti razvoj težeg obolenja tj septičnog stanja.

U drugu grupu akutnih stanja u ginekologiji pre svega spadaju problemi sa krvarenjem i cirkulacijom u sklopu reproduktivnih organa.

Kod krvarenja je relativno često krvarenje zbog pucanja cisti a isto tako značajno je prepoznati i simptome koji izaziva uvrtanje (torkvacija) jajnika i jajovoda. Oba ova stanja mogu akutno ugroziti Vaš život.

U akušerstvu akutno stanje se može javiti usled, na vreme ne prepoznate vanmaterične trudnoće što može rezultirati obilnim i naglim krvarenjem i bolom u stomaku.

Sledeće akutno stanje u akušerstvu je spontani pobačaj koji zbog obilnosti krvarenja iziskuje hitnu lekarsku pomoć. Kao akutno stanje u akušerstvu možemo navesti i placentu previu gde moguće krvarenje zbog prednjačeće posteljice ugrožava zdravstveno stanje i majke i ploda.

Zahvaljujući ostvarenoj saradnji, za pacijente NovaMed ordinacije postoji mogućnost operativnog lečenja u NEW Hospital Novi Sad od strane Vašeg izabranog lekara iz NovaMed ordinacije.
Za više informacije posetite www.newhospital.rs ili pozovite 0800/ 400 505

Scroll to Top