Banijska 57, Subotica
Tel: 024/ 265 169
Mob: 064/ 537 23 23 

Cenovnik usluga NovaMed

 
NAZIV USLUGE CENA/RSD
GINEKOLOGIJA
Ginekološki pregled 2,200.00
Konsultacija 1,600.00
Ginekološki ultrazvučni pregled 2,200.00
Kolposkopija 2,000.00
Pregled i ultrazvuk 4,000.00
Ginekološki pregled sa ultrazvučnim pregledom i Papanikolau testom 4,800.00
Ginekološki pregled sa kolposkopijom, ultrazvučnim pregledom i Papanikolau testom 6,000.00
Papa test 900
Vaginalni sekret 600
Folikulometrija 1000
Akušerski ultrazvuk I trimestar 2,000.00
Akušerski ultrazvuk II-III trimestar 2,400.00
Ultrazvučno merenje vratnog nabora (NT) 3,200.00
Akušerski dopler pregled 3,200.00
4D ultrazvučni pregled 3,800.00
CTG 1,000.00
Albotilizacija i lokalna terapija 1,000.00
Skidanje konaca i previjanje 1,000.00
Incizija 3,000.00
Aplikacija IUD 2,800.00
Vađenje IUD 2,800.00
Krioterapija 7,000.00
Termokauterizacija 12,000.00
Elektrokauterizacija 12,000.00
Tretman radiotalasima I 9,000.00
Tretman radiotalasima II 12,000.00
LOOP ekscizija sa patohistološkim nalazom 15,000.00
Biopsija 2,500.00
PH nalaz 3,500.00
PH nalaz ponovljeni 2,000.00
Uzimanje mikrobioloških briseva 1,000.00
Test na Hlamidiju 1,100.00
Test na Mikoplazmu i Ureaplazmu 1,900.00
Mikrobiološki pregled brisa cerviksa 1000
Mikrobiološki pregled brisa vagine 1000
Mikrobiološki pregled brisa vulve 1000
Skrining trudnica na GBS 1,200.00
HPV tipizacija 5,500.00
Davanje intravenske terapije 900
Davanje intramuskularne terapije 600
Davanje subkutane terapije 600
Magnetna terapija za inkontinenciju (pojedinačna uplata tretmana) 3000
PEDIJATRIJA/NEONATOLOGIJA
Neonatološki pregled – prvi 3,600.00
Pedijatrijski pregled – prvi 2,500.00
Kontrolni neonatološki pregled 2,600.00
Kontrolni pedijatrijski pregled 1,500.00
Neonatološki pregled sa ultrazvukom CNS-a 4,500.00
Kontrolni neonatološki pregled sa ultrazvukom CNS-a 3,500.00
Pregled i ultrazvuk kukova 3,500.00
Kontrolni pregled i ultrazvuk kukova 2,500.00
Pregled ortopeda 3,000.00
Konsultativni pregled 1,600.00
Izdavanje potvrda za vrtić 1,500.00
Pregled sa izdavanjem potvrde vrtić 2,500.00
Ultrazvuk glave 3,800.00
Transkutano merenje saturacije 500
Uzimanje krvi za laboratorijske analize 500
Uzorkovanje urina 500
Uzimanje brisa grla 500
Uzimanje brisa pupka 500
Uzimanje brisa oka 500
Obrada pupčanog patrljka/rane 500
Intramuskularna primena lekova 500
Intravenska primena lekova 700
Infuzija 1,500.00
Inhalacija 500
Previjanje 500
Analiza brisa grla 500
Analiza brisa pupka 500
Analiza brisa oka 500
Urin 300
KKS 450
CRP 600
Bilirubin 200
DEČIJA HIRURGIJA
Konsultativni pregled dečijeg hirurga 3,000.00
Kontrolni pregled dečijeg hirurga 2,000.00
Adhelioliza 3,000.00
Skidanje konaca 2,000.00
Previjanje 1,000.00
Uzimanje briseva 1,000.00
PH nalaz 3,500.00
Hirurška obrada 1 6,000.00
Hirurška obrada 2 9,000.00
Hirurška obrada 3 12,000.00
RADIOLOGIJA
Ultrazvuk dojki 2,800.00
Ultrazvuk štitne žlezde 2,800.00
Ultrazvuk abdomena 2,800.00
Ultrazvuk dojki i štitne žlezde -10% 5,040.00
Ultrazvuk dojki, štitne žlezde i abdomena -15% 7,140.00
ENDOKRINOLOGIJA
Pregled endokrinologa 3,000.00
Kontrolni pregled endokrinologa 2,000.00
HEMATOLOGIJA
Pregled hematologa 3,000.00
Kontrolni pregled hematologa 2,000.00
INTERNA MEDICINA
Internistički pregled sa EKG-om 4,000.00
Kontrolni internistički pregled 2,000.00
NUTRICIONISTA
Nutricionistički program 7,000.00
Kontrola nutricioniste 3,000.00

Zadržavamo pravo promene cena svih usluga bez prethodne najave

Scroll to Top