Jelena Rašuo

Strukovni nutricionista - dijetetičar

Završila je srednju medicinsku školu u Subotici a nakon toga Visoku školu za obrazovanje vaspitača i trenera, smer strukovni nutricionista-dijetetičar. Diplomirala je 2020. godine.

Na konsultacije kod možete doći sa bilo kakvim pitanjem vezanim za ishranu. Na osnovu Vaših rezultata prilikom merenja možete dobiti savet kako da rešite Vaš problem sa zdravom i pravilnom ishranom, kao i savet za suplementaciju. Pored konsultacija možete dobiti i personalizovan mesečni jelovnik sa svom pratećom recepturom koji će biti usklađen sa vašim potrebama i mogućnostima.

Scroll to Top