Video kolposkopija I papa test

Kolposkopija je pregled grlića materice i vagine pomoću specijalnog digitalnog video kolposkopa. Ginekolog posmatra grlić i vaginalne zidove sa uvećanjem od 6 do 40 puta, što mu pomaže da vidi bilo kakve promene na ovom delu tela žene. Uz kombinaciju sa Papanikolau testom u gotovo 99% slučajeva mogu se otkriti prekancerozne promene i rani karcinom grlića materice.

Otkrivanjem ovih promena i pravilnom terapijom izbegavaju se teža oboljenja i posledično veći operativni zahvati.

U NovaMed ordinaciji pacijentkinje imaju mogućnost da vide i time učestvuju u realnom vremenu tokom kolposkopskog pregleda.
Ovim pregledom je omogućeno da i sama pacijentkinja može videti promene na grliću materice koje se uočavaju VIDEO KOLPOSKOPIJOM. Ova vrsta kolposkopije nam je omogućila i dokumentovanje, čuvanje fotografija promena na grliću, kako bi se kasnije mogao pratiti efekat lečenja, ili/i kontrola kod atipičnih kolposkopskih slika.

Citološki pregled – PAPA test je pomoćna dijagnostička metoda sa kojom se pregledom ćelija koje je Vaš lekar uzeo sa dostupnih mesta Vašeg donjeg genitalnog sistema pokušava utvrditi postojanje ptoloških promena koje još uvek nisu vidljive golim okom.

Ova pretraga se vrši u cilju pronalaženja promena koje mogu označavati rak grlića materice ili stanja koje proizvodi razvoju ove teške bolesti.

PAPA test treba da urade sve devojke i žene 1x godišnje počevši od 18te godine ili od prvih polnih odnosa. Ne postoji gornja starosna granica za PAPA test kontrole.

Premaligne promene na grliću materice koje se na vreme otkriju i pravilno leče su najbolja terapija ovog obolenja – sve zavisi od Vas i Vaših redovnih kontrola.

U NovaMed ordinaciji možemo da garantujemo da ćete rezultate Vašeg PAPA testa dobiti u roku od 2 radna dana!

U našoj ordinaciji se, nakon samog uzimanja briseva, testovi pripremaju i potom odmah pregledaju od strane dr Mavrak Gorana specijaliste ginekologije i akušerstva-citologa. Najbrža i pouzdana dijagnostika u gradu je omogućena dugogodišnjim obrazovanjem i iskustom dr Mavraka.

Takođe, ukoliko doktor proceni da postoji potreba za hitnim izdavanjem rezultata testa, njih je moguće dobiti i u roku od 24 h.

Dalja dijagnostika, nakon izdavanja hitnih rezultata uspostavlja se kolposkopskim pregledom.

Zahvaljujući ostvarenoj saradnji, za pacijente NovaMed ordinacije postoji mogućnost operativnog lečenja u NEW Hospital Novi Sad od strane Vašeg izabranog lekara iz NovaMed ordinacije.
Za više informacije posetite www.newhospital.rs ili pozovite 0800/ 400 505

Scroll to Top